Léteztek óriások a Földön?

195
Ha tetszik a cikk, akkor kérlek kattints a "Tetszik" gombra,
ha nagyon tetszik, akkor a "Szív" gombra.
Köszönöm!

Azt, hogy óriások éltek egykor a Földön sokan nem hiszik el, csakhogy a népek mítoszaiban, a világban szinte mindenütt találunk utalásokat arra, hogy valamikor léteztek. Kézzelfogható bizonyíték nincs (vagy nincsenek a nyilvánosság elé tárva), de azért még nem lenne helyes arra a következtetésre jutni, hogy az óriások nem létezhettek. A mítoszokról sokáig azt hittük, hogy csak mesék, amelyeket az élénk fantáziával rendelkező elődeink találtak ki, de manapság már számos legendáról kiderült, hogy a történeteknek valóságos alapja van. A régészek jó néhány várost feltártak már, amelyek a mítoszokban és a Bibliában is szerepelnek, például Babilont, Tróját, Mükénét, Szodomát.

Amennyiben tetszett a cikk, kérlek oszd meg:

Facebook
Twitter

Észak-Amerikában az 1850-es évek óta számtalan sírhalmot kiástak, amelyekben óriások csontvázait sejtették. A megtalált csontvázak és múmiák némelyikének dupla fogsora, vagy mindkét kezén 6 ujja és mindkét lábán 6 lábujja volt. Sajnos csak újságcikkek maradtak meg ezekből a rejtélyes leletekből. Nem csak Amerikában találtak óriás csontvázakat, hanem Görögországban, Olaszországban, a Közel-Keleten is. Ha nem számítjuk a félreértelmezett leleteket és az álhíreket, akkor is rengeteg utalás maradt még arra, hogy az óriások valóban léteztek.

Az első óriások – Az annunakik

Körülbelül 6000 évvel ezelőtt a jelenlegi Irak területén egy fejlett és rendkívül különleges civilizáció alakult ki. A sumérok társadalma hasonló volt egyes korunkbeli országokéhoz. Kétkamarás országgyűléssel, fejlett iskolarendszerrel rendelkeztek, és meglepően magas szinten ismerték a csillagászatot. A mítoszaik szerint, amelyeket agyagtáblákon örökítettek meg, a népüket olyan istenek tanították, akik az égből szálltak le a Földre. Ezeket az isteneket annunakiknak hívták, akik egy átlagos embernél úgy fél méterrel magasabbak voltak, és egy Nibiru nevű bolygóról érkeztek.

Az egyik sumér agyagtáblán érdekes ábrázolás látható. A domborművön a két álló emberalak között feltüntették naprendszerünket középpontjában a nappal, amely körül 10 bolygó kering. Azt a tényt, hogy a Nap körül forog a Föld, és nem a Föld a világ középpontja, Európában Galileo Galilei csak alig 400 évvel ezelőtt ismerte fel. Az agyagtáblán szerepel a Pluto is, amit a közelmúltban fedeztek fel (1930-ban), és egy Nibiru nevű bolygó is, amelynek létezését 1981 óta sejtjük. A sumérok szerint Nibiruról jöttek az égi óriások, az annunakik. A táblán ábrázolt ülő alak úgy 3 méter magas lehetett, ha a magasságát egy normál emberi magassághoz viszonyítjuk, és valószínűleg egy annunaki isten volt.

Az ősi sumér írásokban olvashatjuk, hogy az istenek több mint 400 ezer évvel ezelőtt érkeztek meg a Földre, a Tigris és az Eufrátesz között elterülő völgybe. Itt létrehoztak egy kolóniát, és elnevezték Édennek, majd megteremtették Ádámot és Évát, a modern emberek őseit. Az elméletek szerint génmanipulációt alkalmaztak, a földi emberszerű lények génjeit feljavították. Munkásokra volt szükségük, ezért gyorsították fel az evolúciót.

Több ezer évvel később visszatértek az annunakik a Földre, ahol addigra az emberek elszaporodtak, és a kinézetük is megváltozott. A nőket ellenállhatatlanul szépnek találták, feleségül vették őket, és a gyermekeik is óriások lettek.

Óriások a Bibliában

A Bibliában a Teremtés könyvében (6,4) is olvashatunk az istenek és az emberek házasságáról, valamint gyermekeikről, az óriásokról.

“Isten fiai és az emberek lányai

6,1 Amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön és lányaik születtek,
6,2 az Isten fiai látták, hogy az emberek lányai szépek. Feleségül vették mindazokat, akik tetszettek nekik.
6,3 Ekkor az Úr így szólt: “Nem marad éltető lelkem az emberben örökké, mivel test. Életkora csak 120 év legyen.”
6,4 Óriások éltek akkor a földön (és később is), amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak és ezek gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idők híres hősei.”

Ezek az óriások nem voltak szelídek, romboltak és gyilkoltak, ezért az annunakik úgy döntöttek, hogy elpusztítják őket. Baruch könyvében az áll, hogy az Úr özönvizet bocsátott a Földre, és elpusztított minden élőlényt, közöttük a 409 ezer óriást. Néhány titán életben maradt, de az emberek voltak többen, ezért az óriások uralma véget ért.

A legenda szerint a leghíresebb óriás Góliát, a filiszteus volt, az utolsó óriások egyike. Majdnem 3 méter magas lehetett. A történetben leírják, hogy Júdea népe és a filiszteusok háborúban álltak egymással. A harc előtt Góliát mindennap kihívott valakit az izraeliták közül, hogy megküzdjön vele. Góliát megígérte, ha veszít, akkor a filiszteusok az izraeliták rabszolgái lesznek. Azonban senki nem akart kiállni ellene, amíg egy napon egy ifjú pásztorfiú, akit Dávidnak hívtak meg nem hallotta, hogy mit ígért az óriás. Dávid, a páncélba öltözött és felfegyverzett Góliát ellen egyetlen parittyával állt ki. Egy kővel eltalálta az óriást, aki elájult, majd a pásztorfiú odaszaladt a fekvő Góliáthoz, és a saját kardjával vágta le a fejét. Dávid később a zsidók királya lett.
Nem messze a csata helyszínétől, ami Jeruzsálemtől 24 km-re történt, áll egy halomsír, amit a hagyomány szerint Góliát sírjának tartanak. Sajnos azt még senki nem vizsgálta meg, hogy valóban az óriás sírhalma van ott.

Egyre több bizonyíték kerül a felszínre, ezért a mítoszokat érdemes lenne komolyabban tanulmányozni, és megfejteni azt, hogy az őseink milyen üzenetet szerettek volna közvetíteni számunkra ezekkel a szóbeli és írásos elbeszélésekkel.

Források:

Képek:

pixabay.com Óriás és hajó

flickr.com Sumér agyagtábla naprendszer ábrázolással

flickr.com A naprendszer 10 bolygóval

Weboldalak:

lexikon.katolikus.hu Óriás

Filmek:

youtu.be Tiltott történelem – Az óriások titka

youtu.be Óriások – A titok és a mítosz

Ha tetszik a cikk, akkor kérlek kattints a "Tetszik" gombra,
ha nagyon tetszik, akkor a "Szív" gombra.
Köszönöm!

Amennyiben tetszett a cikk, kérlek oszd meg:

Facebook
Twitter

A halhatatlan harcosok – Csin Si Huang-ti agyaghadserege

Kína első császára a barbároknak tartott csin nemzetségből származott. Jing Cseng (Csin Si Huang-ti) hatalmi törekvései vezettek a Csin-dinasztia megalakulásához, akik viszonylag rövid ideig uralták Kínát, de mégis mély nyomot hagytak a kínai nép történelmében. A császár megalomániájának köszönhető Kína egyesítése, az új törvények megalkotása, a közigazgatás és a társadalom teljes átrendezése, és a gigantikus építkezések lebonyolítása is. Kegyetlensége, mellyel a terveit végrehajtotta azt eredményezte, hogy több merényletet is elkövettek ellene, amelyek nem sikerültek, de a császárt súlyos üldözési mániába kergették. Ennek a paranoiának köszönhetjük azt az elképesztő leletegyüttest, amelyet ma agyaghadsereg néven ismerünk.

Tovább olvasom »
Léda és a hattyú - Leonardo da Vinci

Zeusz házasságtörései – 3. rész

Zeusz szeretői közül Lédával, a gyönyörű spártai királynéval való kalandja az egyik legérdekesebb. Sok híres művészt megihletett a nász, számos alkotás örökíti meg a főisten és a szépséges királyné szeretkezését. Az egyik legszebb festmény Leonardo da Vincié, de ezen kívül még számtalan szobor és szebbnél szebb festmény született az évszázadok folyamán. Többek között még Michelangelot és Tintorettot is inspirálta a történet.

Tovább olvasom »

A szirtlakó anasazik hazája – Mesa Verde

Mesa Verde, azaz spanyolul “Zöld Tábla” ősi településről kapta a nevét az az 1906-ban Roosevelt elnök által nemzeti parkká nyilvánított terület, amely Colorado államban található, Arizona és Új-Mexico államok határánál, és mintegy 211 négyzetkilométernyi területet ölel fel. Itt éltek 700 évvel ezelőtt az anasazik, az “ősök”, akik a mai napig ismeretlen okból elhagyták termékenyebb hazájukat, hogy rosszabb körülmények közé, sziklás és kopár területen telepedjenek le. A tudósok a mai napig vizsgálják az okot, hogy a 13. század vége felé Mesa Verde miért néptelenedett el. A hirtelen elvándorlásukra jelenleg is keresik a megfelelő magyarázatot.

Tovább olvasom »

Herculaneum, város a Vezúv lávája alatt

Egy legenda szerint, miután Hercules az egyik feladatát elvégezve az Ibériai-félszigetről visszatért, megalapította Herculaneumot. A várost először i.e. 314-ben említi Theophrasztosz, a görög filozófus-természettudós Herakleion néven. A mítoszokon kívül Sztrabóntól tudjuk azt, hogy az oszkok alapították, majd az etruszkok és a szamniszok lakták. A görög leletek tanúsága szerint görög kézen is volt, de végül a település a Rómaiak fennhatósága alá került. A vulkánkitörés idejében úgy 4000 ember élt itt. Herculaneum kikötőváros volt, és a gazdag rómaiak gyönyörű villákat építették fel a területén. I.sz. 79-ben a Vezúv kitörése a várost elpusztította, és több méter magas lávával temette be.

Tovább olvasom »

A rejtélyes Voynich-kézirat

A világ egyik legrejtélyesebb könyve, amely furcsa írást és bizarr képeket tartalmaz. A legjobb kódfejtők próbálták megfejteni az írást, de nem jártak sikerrel, csak találgatni tudunk, hogy miről szól. Úgy tűnik, hogy valami nagyon fontos mondanivalót akart a szerzője elrejteni, eddig sikeresen. A tudósok megmagyarázhatatlannak tartják, nem tudják feltörni a kódját, sokan úgy gondolják, hogy hamisítvány.
A kéziratot egy Róma melletti villában működő jezsuita kollégiumban 1912-ben találta meg a lengyel könyvkereskedő, Wilfrid Michael Voynich, így a kötetet róla nevezték el. A könyv Athanasius Kircher, a jezsuiták rendjébe tartozó tudós, polihisztor hagyatéka volt. Több mint 200 oldalnyi ismeretlen szöveget tartalmaz, valamint furcsa képeket egzotikus növényekről, jelképekről, csillagászati szimbólumokról és megmagyarázhatatlan ábrákról. A mű optikai jelenségeket is szemléltet, a papír forgatásával a képek, úgy mint egy kezdetleges film, megelevenednek.

Tovább olvasom »

Maják – Véres emberáldozatok és öncsonkítás

Öncsonkítással áldoztak a maják az isteneknek –
A maják hite szerint az isteneiknek a legkedvesebb ajándék az öncsonkítás volt. Az erre vállalkozó személy a testén bőséges vérzést okozó szertartást végzett. A vérzést csontszilánkokkal, agavé tüskékkel idézték elő, vágást ejtettek a nemi szerveken, ajkakon vagy a fülcimpákon. A felfogott vért levelekkel együtt elhamvasztották.
Az isteneknek feláldozott emberek –
A kerámiákon és a sztéléken a maják előszeretettel jelenítették meg az istenek kiengesztelésére bemutatott emberáldozatokat. Amennyiben a kiengesztelésre nagyobb áldozatra volt szükség, akkor a számukra legértékesebbet áldozták fel, kisgyermekeket, fiatal fiúkat és szűzlányokat. Úgy gondolták, hogy így biztosabban részesülhetnek az égi kegyelemben. Nagy megbecsülést kaptak azok, akik a vallási szertartások emberáldozatai voltak. Hétköznapibb áldozatok a bűnözők és a hadifoglyok voltak.

Tovább olvasom »