Delphoi jósda – Ismerd meg önmagad!

Delphoi jósda
4
Ha tetszik a cikk, akkor kérlek kattints a "Tetszik" gombra,
ha nagyon tetszik, akkor a "Szív" gombra.
Köszönöm!

Amennyiben tetszett a cikk, kérlek oszd meg:

Facebook
Twitter

A Parnasszosz délnyugati lejtőjén, Apollón szent hegyén található a Delphoi jósda, amelyet egykor a világ közepének, a Föld köldökének tartottak. Kr. előtt 8. és 5. század között szinte semmiről sem döntöttek az ókori görögök Püthia, a delphoi papnő megkérdezése nélkül. Ellenség és szövetséges egymás mellett lépdelt Delphoi utcáin, mindenki a jósnő által közvetített, Isteni tanácsokért jött. Mivel itt semleges földön jártak, a fegyverszünetet mindannyian tiszteletben tartották ezen a szent helyen. A messziről jött zarándokoknak erkölcsi útmutatásként többek között ezeket a gondolatokat vésték a szentély homlokzatára: “Ismerd meg önmagad. Semmit sem túlságosan. Légy ura lelkednek. Kerüld az igazságtalanságot.

Hogyan kapcsolódik egymáshoz Delphoi és Apollón?

Apollón és ikertestvére Artemisz, Zeusz és Létó kapcsolatából született. Zeusz felesége, a féltékeny Héra, Létó nyomába küldött egy óriáskígyót, a Püthónt. Apollón a kígyót megölte, győzelmének helyszíne Delphoi volt, ahol a mítosz szerint ekkor még a földanya, Gaia szentélye állt. Apollón  a világ köldökét jelző kő, az Omphalosz alá temette a Püthónt.  A rothadó tetem  a föld alól még sokáig orrfacsaró bűzt árasztott. A „püthón” szó „rothadót” jelent. A szag egy sziklahasadékból tört a felszínre, és ez a bódulatot kiváltó gáz adta az azt belélegző jósnő jövendőmondó képességét. A gáztól transzba eső orákulum közvetített az istenek és az emberek között. A papnőt a Püthónról nevezték el Püthiának.

Omphalosz – A világ köldöke:

Omphalosz - A világ köldöke

Egyes mítoszok annak tulajdonítják a Delphoi szentély áradó jóserejét, hogy a Föld közepén helyezkedik el. Zeusz egykor két madarat, sast vagy hollót repített fel a Föld két ellentétes széléről, hogy azok, ahol találkoznak, meghatározzák a világ „köldökét”. A madarak egy tojás alakú kőre, az Omphalosz-ra szálltak le.

A mai tudásunk szerint Delphoiban Kr. e. 1400-as évektől létezett a jóshely, azonban a Kr. e. 8. századtól szentelték Apollón istennek, ekkor építették az első kőszentélyt. A jósnőről szóló legkorábbi feljegyzés a Kr. e. 6. századból való, amelyet a „Homéroszi himnuszok” néven ismert költeményekből tudunk. Valószínű, hogy a hagyomány ennél sokkal régebbre nyúlik vissza. A Püthiák nők voltak, akiket eleinte fiatal szűzlányok közül választottak. Azonban egyre több férfit vonzottak, akik közül sokan nem elégedtek meg a mindent a szemnek szabállyal. Egyszer el is raboltak egy papnőt, ezután a templom papjai inkább a helyi lakosság köréből választottak idősebb nőket. A kiválasztott nő teljességgel az istenek és a szentély szolgálatára áldozta a további életét.

Ismerd meg Önmagad!

Delphoi az ókori Görögország legkedveltebb és legismertebb jóshelye volt. Nem csak a görögök, hanem más országokból is érkeztek ide uralkodók és egyszerű emberek problémáikkal, kérdéseikkel. A távoli népek uralkodói, az egyiptomi fáraó, Amaszisz, a rómaiak a lüdiaiak, a káriaiak is gyakran fordultak Püthiához. Népszerűsége egyre jobban nőtt, így idővel nagy szerepe lett az erkölcsök és magatartásformák alakításában is. A delphoi szentély homlokzatán ez állt:

“Ismerd meg magadat. Semmit sem túlságosan. Légy ura lelkednek. Kerüld az igazságtalanságot. Igazul tanúskodj. Keresd a hírt. Dicsérd az erényt. Cselekedj igazságosan. Szeresd barátaidat. Védekezz ellenségeid ellen. Gyűlöld a gőgöt. Beszélj tisztességesen. Könyörülj a segélykérőkön. Valósítsd meg célodat. Légy ura asszonyodnak. Senkit ne nézz le. Tiszteld a felsőbbséget. Hajolj meg az istenség előtt. Ne büszkélkedj erőddel. Gazdagodj igazságos úton.”

Előző
Következő

A népszerűsége miatt a szentély egyre jobban gazdagodott, töménytelen mennyiségű ajándékokkal halmozták el, épületeket, szobrokat építtettek itt a gazdag hódolók. A Püthia  világi befolyása megnövekedett, a pénz és a hatalom vonzása bekebelezte a papnőt és a papokat. A jósnő magatartása részrehajló, kétszínű lett. A peloponnészoszi háború idején hol Athénnak, hol Spártának jósolt győzelmet, vagy vereséget, attól függően, hogy melyik városállam adott értékesebb fogadalmi ajándékot. Idővel a köztiszteletben álló filozófusok is felemelték szavukat a jósda tisztességtelen magatartása ellen.

Az i. e. 1. századtól trák törzsek, majd római seregek fosztogatása miatt a hely fénye alábbhagyott. Újabb virágzása a 2. században lett, amikor, khairóneai Plutarkhoszt, a nagy történetírót delphoi főpapjává választották. Ebben az időben készült el Pauszaniasz, görög író, utazó és geográfus részletes leírása a szentélyről. Az újabb fénykornak természeti katasztrófák sorozata, földrengések, hegyomlások vetettek véget.

Delphoi gazdagsága, és ezzel befolyása is fokozatosan szertefoszlott, a katasztrófák bekövetkezése után már nem kapta vissza régi fényét. A delphoi jósdát elérte a vég. A keresztény Theodosius császár 385-ben betiltotta a jövendölést, de ekkor már a szentély hírneve és pompája régen a múlté volt. A Parnasszosz hegye lassanként elrejtette a kiváncsi szemek elől a gyönyörű szentélyt, kövekkel, földdel takarva be. A Püthia nem jósolt többé, és évszázadokra feledésbe merült a hely, ahol egykor emberek ezrei várták a válaszokat az életük nagy kérdéseire.

A 19. század végén francia régészek ásatásai után ismerte meg újra a világ Delphoi-t, ezt a csodás szent helyet, amelyet egykor a világ közepének tartottak. Manapság újra járhatunk utcáin, megcsodálhatjuk romjait, de az az áhitat,  amely egykor körülvette, sajnos már végleg a múlté. Ahogyan a lábunk az évezredes köveket érinti, amikor végigmegyünk az ősi zarándokúton, talán a régmúlt idők szellemei néznek le ránk, és fülünkbe súgva megmutatják nekünk a helyes utat.

Ha tetszik a cikk, akkor kérlek kattints a "Tetszik" gombra,
ha nagyon tetszik, akkor a "Szív" gombra.
Köszönöm!

Amennyiben tetszett a cikk, kérlek oszd meg:

Facebook
Twitter

A magyarok eredettörténete – A Csodaszarvas-monda

A csodaszarvas ábrázolások a magyar művészetben sok helyen megtalálhatók, a népművészeti alkotásokon, szakrális és szellemi emlékekben. Eredetlegendánk, a Csodaszarvas-monda népünk emlékezetén keresztül az évezredek során szájról szájra öröklődött, írásos emlékét magyarul egy XIII. századi krónikában olvashattunk először. A teremtéslegendánkat az elődök tisztelete, és az őskultusz átörökítésének fontossága hozta létre. Népünk hagyományában kiemelt szerepet játszik, összetartó és magyarságtudatot erősítő ereje van.

Tovább olvasom »

Nostradamus próféciái – 1. rész

Nostradamust a valaha élt látnokok között az egyik legkiemelkedőbbként ismerjük. Számos történelmi eseményt jósolt meg napjainkig, sok jövendölése már valóra vált és vannak még olyan próféciái, amelyek a jövőben valósággá válhatnak. Ki volt ez az ember? Zseninek született, vagy csak ügyesen forgatta a szavakat? Minden idők legnagyobb prófétája volt, vagy úgy alkotta meg a verseit, hogy bármit beleképzelhessünk az általa leírt ködös jóslatokba? Vajon tényleg látta a jövőt, vagy csak élénk képzelőerővel rendelkezett?

Tovább olvasom »

A rejtélyes Voynich-kézirat

A világ egyik legrejtélyesebb könyve, amely furcsa írást és bizarr képeket tartalmaz. A legjobb kódfejtők próbálták megfejteni az írást, de nem jártak sikerrel, csak találgatni tudunk, hogy miről szól. Úgy tűnik, hogy valami nagyon fontos mondanivalót akart a szerzője elrejteni, eddig sikeresen. A tudósok megmagyarázhatatlannak tartják, nem tudják feltörni a kódját, sokan úgy gondolják, hogy hamisítvány.
A kéziratot egy Róma melletti villában működő jezsuita kollégiumban 1912-ben találta meg a lengyel könyvkereskedő, Wilfrid Michael Voynich, így a kötetet róla nevezték el. A könyv Athanasius Kircher, a jezsuiták rendjébe tartozó tudós, polihisztor hagyatéka volt. Több mint 200 oldalnyi ismeretlen szöveget tartalmaz, valamint furcsa képeket egzotikus növényekről, jelképekről, csillagászati szimbólumokról és megmagyarázhatatlan ábrákról. A mű optikai jelenségeket is szemléltet, a papír forgatásával a képek, úgy mint egy kezdetleges film, megelevenednek.

Tovább olvasom »

Észak-Amerika rejtélyes helyei – Nagy Kígyó-halom

A világ legnagyobb alakhalma egy Brush Creek nevű patak partján, Ohio államban található. 400 méter hosszú, tekergő, tátott szájú kígyót ábrázol, a szájában mintha napot, vagy tojást tartana. A kígyó teste 6 méter széles, és némely helyen eléri az 1,5 méteres magasságot. A kígyót kőből rakták ki, a köveket az alakzat alatt található völgyből hordták fel az építéshez. Nem tudni pontosan, hogy kik, mikor, és milyen célból építették, de mint ahogy a Nasca-vonalaknál is jellemző, csak a magasból lehet látni, hogy mit ábrázol. A tudósok úgy gondolták, hogy 2-3 ezer évvel ezelőtt az Adena-, vagy a Hopewell-kultúra hozta létre az építményt, de nem találtak erre utaló leleteket.

Tovább olvasom »

Léteztek óriások a Földön?

Azt, hogy óriások éltek egykor a Földön sokan nem hiszik el, csakhogy a népek mítoszaiban, a világban szinte mindenütt találunk utalásokat arra, hogy valamikor léteztek. Kézzelfogható bizonyíték nincs (vagy nincsenek a nyilvánosság elé tárva), de azért még nem lenne helyes arra a következtetésre jutni, hogy az óriások nem létezhettek. A mítoszokról sokáig azt hittük, hogy csak mesék, amelyeket az élénk fantáziával rendelkező elődeink találtak ki, de manapság már számos legendáról kiderült, hogy a történeteknek valóságos alapja van. A régészek jó néhány várost feltártak már, amelyek a mítoszokban és a Bibliában is szerepelnek, például Babilont, Tróját, Mükénét, Szodomát.

Tovább olvasom »

Lehetséges lesz az időutazás?

Amióta Einstein átformálta a fizikai világképet, alapvetően megváltoztatta az időutazásról a gondolkodásunkat. Mostanában kezdjük csak elfogadni azt tényt, hogy talán a nem túl távoli jövőben elérhető lesz a jövőbe, vagy akár a múltba való utazás. 50 évvel ezelőtt még a sci-fi fogalmába tartozott, és hallatán mindenki nevetve legyintett, de napjainkban Einstein nyomdokain elindulva már neves tudósok vizsgálják az időutazás lehetőségét.
Mit tudunk az időről?
Úgy tűnik számunkra, hogy az idő egy irányban mozog a jelentől a jövőig, de a jelenlegi kutatások bebizonyították, eddig tévedtünk.

Tovább olvasom »