Delphoi jósda – Ismerd meg önmagad!

Delphoi jósda
4
Ha tetszik a cikk, akkor kérlek kattints a "Tetszik" gombra,
ha nagyon tetszik, akkor a "Szív" gombra.
Köszönöm!

Amennyiben tetszett a cikk, kérlek oszd meg:

Facebook
Twitter

A Parnasszosz délnyugati lejtőjén, Apollón szent hegyén található a Delphoi jósda, amelyet egykor a világ közepének, a Föld köldökének tartottak. Kr. előtt 8. és 5. század között szinte semmiről sem döntöttek az ókori görögök Püthia, a delphoi papnő megkérdezése nélkül. Ellenség és szövetséges egymás mellett lépdelt Delphoi utcáin, mindenki a jósnő által közvetített, Isteni tanácsokért jött. Mivel itt semleges földön jártak, a fegyverszünetet mindannyian tiszteletben tartották ezen a szent helyen. A messziről jött zarándokoknak erkölcsi útmutatásként többek között ezeket a gondolatokat vésték a szentély homlokzatára: “Ismerd meg önmagad. Semmit sem túlságosan. Légy ura lelkednek. Kerüld az igazságtalanságot.

Hogyan kapcsolódik egymáshoz Delphoi és Apollón?

Apollón és ikertestvére Artemisz, Zeusz és Létó kapcsolatából született. Zeusz felesége, a féltékeny Héra, Létó nyomába küldött egy óriáskígyót, a Püthónt. Apollón a kígyót megölte, győzelmének helyszíne Delphoi volt, ahol a mítosz szerint ekkor még a földanya, Gaia szentélye állt. Apollón  a világ köldökét jelző kő, az Omphalosz alá temette a Püthónt.  A rothadó tetem  a föld alól még sokáig orrfacsaró bűzt árasztott. A „püthón” szó „rothadót” jelent. A szag egy sziklahasadékból tört a felszínre, és ez a bódulatot kiváltó gáz adta az azt belélegző jósnő jövendőmondó képességét. A gáztól transzba eső orákulum közvetített az istenek és az emberek között. A papnőt a Püthónról nevezték el Püthiának.

Omphalosz – A világ köldöke:

Omphalosz - A világ köldöke

Egyes mítoszok annak tulajdonítják a Delphoi szentély áradó jóserejét, hogy a Föld közepén helyezkedik el. Zeusz egykor két madarat, sast vagy hollót repített fel a Föld két ellentétes széléről, hogy azok, ahol találkoznak, meghatározzák a világ „köldökét”. A madarak egy tojás alakú kőre, az Omphalosz-ra szálltak le.

A mai tudásunk szerint Delphoiban Kr. e. 1400-as évektől létezett a jóshely, azonban a Kr. e. 8. századtól szentelték Apollón istennek, ekkor építették az első kőszentélyt. A jósnőről szóló legkorábbi feljegyzés a Kr. e. 6. századból való, amelyet a „Homéroszi himnuszok” néven ismert költeményekből tudunk. Valószínű, hogy a hagyomány ennél sokkal régebbre nyúlik vissza. A Püthiák nők voltak, akiket eleinte fiatal szűzlányok közül választottak. Azonban egyre több férfit vonzottak, akik közül sokan nem elégedtek meg a mindent a szemnek szabállyal. Egyszer el is raboltak egy papnőt, ezután a templom papjai inkább a helyi lakosság köréből választottak idősebb nőket. A kiválasztott nő teljességgel az istenek és a szentély szolgálatára áldozta a további életét.

Ismerd meg Önmagad!

Delphoi az ókori Görögország legkedveltebb és legismertebb jóshelye volt. Nem csak a görögök, hanem más országokból is érkeztek ide uralkodók és egyszerű emberek problémáikkal, kérdéseikkel. A távoli népek uralkodói, az egyiptomi fáraó, Amaszisz, a rómaiak a lüdiaiak, a káriaiak is gyakran fordultak Püthiához. Népszerűsége egyre jobban nőtt, így idővel nagy szerepe lett az erkölcsök és magatartásformák alakításában is. A delphoi szentély homlokzatán ez állt:

“Ismerd meg magadat. Semmit sem túlságosan. Légy ura lelkednek. Kerüld az igazságtalanságot. Igazul tanúskodj. Keresd a hírt. Dicsérd az erényt. Cselekedj igazságosan. Szeresd barátaidat. Védekezz ellenségeid ellen. Gyűlöld a gőgöt. Beszélj tisztességesen. Könyörülj a segélykérőkön. Valósítsd meg célodat. Légy ura asszonyodnak. Senkit ne nézz le. Tiszteld a felsőbbséget. Hajolj meg az istenség előtt. Ne büszkélkedj erőddel. Gazdagodj igazságos úton.”

Előző
Következő

A népszerűsége miatt a szentély egyre jobban gazdagodott, töménytelen mennyiségű ajándékokkal halmozták el, épületeket, szobrokat építtettek itt a gazdag hódolók. A Püthia  világi befolyása megnövekedett, a pénz és a hatalom vonzása bekebelezte a papnőt és a papokat. A jósnő magatartása részrehajló, kétszínű lett. A peloponnészoszi háború idején hol Athénnak, hol Spártának jósolt győzelmet, vagy vereséget, attól függően, hogy melyik városállam adott értékesebb fogadalmi ajándékot. Idővel a köztiszteletben álló filozófusok is felemelték szavukat a jósda tisztességtelen magatartása ellen.

Az i. e. 1. századtól trák törzsek, majd római seregek fosztogatása miatt a hely fénye alábbhagyott. Újabb virágzása a 2. században lett, amikor, khairóneai Plutarkhoszt, a nagy történetírót delphoi főpapjává választották. Ebben az időben készült el Pauszaniasz, görög író, utazó és geográfus részletes leírása a szentélyről. Az újabb fénykornak természeti katasztrófák sorozata, földrengések, hegyomlások vetettek véget.

Delphoi gazdagsága, és ezzel befolyása is fokozatosan szertefoszlott, a katasztrófák bekövetkezése után már nem kapta vissza régi fényét. A delphoi jósdát elérte a vég. A keresztény Theodosius császár 385-ben betiltotta a jövendölést, de ekkor már a szentély hírneve és pompája régen a múlté volt. A Parnasszosz hegye lassanként elrejtette a kiváncsi szemek elől a gyönyörű szentélyt, kövekkel, földdel takarva be. A Püthia nem jósolt többé, és évszázadokra feledésbe merült a hely, ahol egykor emberek ezrei várták a válaszokat az életük nagy kérdéseire.

A 19. század végén francia régészek ásatásai után ismerte meg újra a világ Delphoi-t, ezt a csodás szent helyet, amelyet egykor a világ közepének tartottak. Manapság újra járhatunk utcáin, megcsodálhatjuk romjait, de az az áhitat,  amely egykor körülvette, sajnos már végleg a múlté. Ahogyan a lábunk az évezredes köveket érinti, amikor végigmegyünk az ősi zarándokúton, talán a régmúlt idők szellemei néznek le ránk, és fülünkbe súgva megmutatják nekünk a helyes utat.

Ha tetszik a cikk, akkor kérlek kattints a "Tetszik" gombra,
ha nagyon tetszik, akkor a "Szív" gombra.
Köszönöm!

Amennyiben tetszett a cikk, kérlek oszd meg:

Facebook
Twitter

Léteztek óriások a Földön?

Azt, hogy óriások éltek egykor a Földön sokan nem hiszik el, csakhogy a népek mítoszaiban, a világban szinte mindenütt találunk utalásokat arra, hogy valamikor léteztek. Kézzelfogható bizonyíték nincs (vagy nincsenek a nyilvánosság elé tárva), de azért még nem lenne helyes arra a következtetésre jutni, hogy az óriások nem létezhettek. A mítoszokról sokáig azt hittük, hogy csak mesék, amelyeket az élénk fantáziával rendelkező elődeink találtak ki, de manapság már számos legendáról kiderült, hogy a történeteknek valóságos alapja van. A régészek jó néhány várost feltártak már, amelyek a mítoszokban és a Bibliában is szerepelnek, például Babilont, Tróját, Mükénét, Szodomát.

Tovább olvasom »
Apokalipszis

Mikor jön el az apokalipszis?

A történelem során az emberiséget kezdetektől fogva foglalkoztatta a világvége gondolata. Szinte minden civilizáció mítoszaiban, feljegyzéseiben megtalálható a végitélet víziója. Az apokalipszis szó jelentése: feltárás, kinyilvánítás, a “fátyol fellebbentése”, általa a titok feltárul az emberek előtt. A keresztény próféciákban a kulcsot a Jelenések könyve adja meg, az Újtestamentum utolsó könyve, amely a Biblia összes könyve közül a legrejtélyesebb.

Tovább olvasom »

Csodák Világa – A két csodálatos lény, az unikornis és a pegazus

Az unikornist és a pegazust gyakran összekeverik, vagy egy lényként tekintenek rá, pedig két különböző teremtményről van szó. A pegazus szárnyakkal rendelkező paripa, az unikornis pedig egy egyszarvú ló.
A pegazus, a szárnyakkal rendelkező csodás ló több nép mitológiájában is megtalálható. Legismertebb a görög mitológiában szereplő Pégaszosz, de megtalálhatjuk alakját a szkíta és a magyar legendákban is.

Tovább olvasom »

Hannibál, a kegyetlen hadvezér

Hannibál minden idők legnagyobb hadvezére hírében áll, de az ellenségei, a rómaiak szerint egy alávaló, kegyetlen gyilkos volt. Az általa indított hadművelet a legnagyobb szabású katonai manőver volt, vagy egy rögeszmés, esztelen bosszú a rómaiak ellen? Hihetőek-e a római beszámolók Hannibálról, vagy csak a propaganda része volt a karthágói hadvezér és politikus lejáratása?

Tovább olvasom »

Tutanhamon, a gyermekkirály titkai – A sír feltárása

Az egyiptológia megalapítása J. F. Champollion (1790-1832) francia egyiptológus felfedezéseivel kezdődött. Megfejtette a hieroglifákat, és 1831-ben Franciaországban megalapította az egyiptológiai tanszéket. Az egyiptológia kezdete, és Tutanhamon sírjának megtalálása között szinte pontosan egy évszázad telt el. Champollion 1822. szeptember 22-én írta meg híres levelét a fonetikus hieroglifák ábécéjének tárgyában, majd Howard Carter és Lord Carnarvon megtalálta az egyiptológia legnagyobb horderejű leletét, Tutanhamon fáraó sírját, amit 1922. november 29-én nyitottak fel.

Tovább olvasom »

A rejtélyes Voynich-kézirat

A világ egyik legrejtélyesebb könyve, amely furcsa írást és bizarr képeket tartalmaz. A legjobb kódfejtők próbálták megfejteni az írást, de nem jártak sikerrel, csak találgatni tudunk, hogy miről szól. Úgy tűnik, hogy valami nagyon fontos mondanivalót akart a szerzője elrejteni, eddig sikeresen. A tudósok megmagyarázhatatlannak tartják, nem tudják feltörni a kódját, sokan úgy gondolják, hogy hamisítvány.
A kéziratot egy Róma melletti villában működő jezsuita kollégiumban 1912-ben találta meg a lengyel könyvkereskedő, Wilfrid Michael Voynich, így a kötetet róla nevezték el. A könyv Athanasius Kircher, a jezsuiták rendjébe tartozó tudós, polihisztor hagyatéka volt. Több mint 200 oldalnyi ismeretlen szöveget tartalmaz, valamint furcsa képeket egzotikus növényekről, jelképekről, csillagászati szimbólumokról és megmagyarázhatatlan ábrákról. A mű optikai jelenségeket is szemléltet, a papír forgatásával a képek, úgy mint egy kezdetleges film, megelevenednek.

Tovább olvasom »