Tutanhamon, a gyermekkirály titkai – A sír feltárása

72
Ha tetszik a cikk, akkor kérlek kattints a "Tetszik" gombra,
ha nagyon tetszik, akkor a "Szív" gombra.
Köszönöm!

Amennyiben tetszett a cikk, kérlek oszd meg:

Facebook
Twitter

Tutanhamon halotti maszkja (forrás: flickr.com)

A sír megtalálásának előzményei

Az egyiptológia megalapítása J. F. Champollion (1790-1832) francia egyiptológus felfedezéseivel kezdődött. Megfejtette a hieroglifákat, és 1831-ben Franciaországban megalapította az egyiptológiai tanszéket. Az egyiptológia kezdete, és Tutanhamon sírjának megtalálása között szinte pontosan egy évszázad telt el. Champollion 1822. szeptember 22-én írta meg híres levelét a fonetikus hieroglifák ábécéjének tárgyában, majd  Howard Carter és Lord Carnarvon megtalálta az egyiptológia legnagyobb horderejű leletét, Tutanhamon fáraó sírját, amit 1922. november 29-én nyitottak fel.

Howard Carter
Carter 1891-től rajzolóként dolgozott Egyiptomban a British múzeum egyiptológusa, és Sir Flinders Petrie szolgálatában, majd 1906-ban az amerikai Theodore Davisszel végeztek ásatást a Királyok Völgyében. Tutanhamon sírjától nem messze egy kék mázzal bevont kancsót találtak a fáraó nevével, majd a következő évben egy föld alatti helyiségben, ami sárral volt kitöltve, egy törött, aranylemezekkel teli ládikát találtak. A lemezek domborműveinek alakzatain Tutanhamon és felesége, Anheszenamon volt felismerhető. Ezután is találtak a fáraó nevével ellátott leleteket a környéken, többek között pólyadarabokat, amit a mumifikáláshoz használtak, és edényeket. Davis és munkatársai biztosra vették, hogy Tutanhamon sírját is kifosztották, és ez minden, ami a sírból megmaradt. Davis 1914-ben távozik a környékről, mivel csak kifosztott sírok maradványait találta meg. Kijelentette, hogy a Királyok Völgyében nincs több titok, minden érdekeset feltártak már. Carter ezután folytatta a munkát, mert be akarta bizonyítani, hogy Davisnek nincs igaza. 1903-ban Alsó- és Közép-Egyiptom régészeti felügyelője lett, de 1905-ben elbocsájtják egy incidens miatt. Festőként és régiségkereskedőként dolgozik, majd Sir Gaston Maspero segítségével 1907-ben megismerkedik Lord Carnarvonnal.
George Herbert de Carnarvon
Carnarvon grófja  nem volt egyiptológus. Gazdag arisztokrataként élt, szeretett sportolni, de egy komoly motorbaleset érte. Az ásatások finanszírozását akkor kezdte el, amikor orvosi tanácsra Egyiptomba utazott, az ottani klímát kedvezőnek találták a gyenge szervezetűek számára.  Sikerült ásatási engedélyt kapnia, de a vállalkozás tudományos vezetésével egy szakembert kellett megbízni, ezért felvette az állásra H. Cartert, a régészt. Cartert a Királyok Völgyében tett felfedezései arra sarkallták, hogy tovább kutasson egy sír után, ami ez idáig rejtve maradt a kíváncsi szemek elől. Még szinte semmit sem tudtak a ifjú királyról, majdnem teljesen ismeretlen volt. Csak kevés tárgyat találtak, ami a nevét megőrizte. Carternek mecénásra volt szüksége, hogy a terveit megvalósíthassa, ezért meggyőzte Lord Carnarvont, hogy az ásatásait finanszírozza. A gróf lánya Lady Evelyn Herbert gyakran elkísérte az egyiptomi ásatásokra az apját. Évekig tartó hiába való keresés után, a kitartásuk jutalmául elsőként ők hárman láthatták meg az ifjú fáraó kincseit. Sajnos a kép nem jelenik meg

(balról) Lord Carnarvon, Lady Evelyn, Howard Carter (1922)

forrás: en.wikipedia.org

A sír megtalálása

Carter és Lord Carnarvon 1908-tól 1912-ig a Nílus bal partján végeztek ásatásokat, ahol sikeres felfedéseket tettek. Ezután elhatározták, hogy a Nílus torkolatánál fognak kutatni, de a Nílus áradása és egy kobrainvázió miatt nem lehetett a kutatást elkezdeni, ezért Théba közelében kezdtek hozzá az ásatásoknak. A háború miatt a munka lelassult. Lord Carnarvon nem léphetett be Egyiptomba, Cartert pedig besorozták. Visszatérve Egyiptomba Carter 1919-től 3 éven át módszeresen átkutatta a Királyok Völgyében azt a területet, ahol a sírt sejtette. Mikor az ásatási engedély lejáratáig már csak néhány hét maradt, 1922. november 4. reggelén végre találtak valamit. Amikor VI. Ramszesz sírja alatt a törmeléket elhordták a szikláig, és a XX. dinasztia munkáslakásainak romjaitól is megtisztították a területet, Carter egy sziklába vájt lépcsőfok kezdetét vélte látni. A lépcsőt megtisztították, és egy lepecsételt, bevakolt kőfalat találtak. A felnyitás után újabb királyi pecséttel lepecsételt kőtömbökből álló vakolt falhoz értek, amit egy újabb követett, az utolsó válaszfalon megtalálták Tutanhamon nevét. Sajnos a kép nem jelenik meg

A Királyok Völgye (forrás: stuffaboutthingspodcast.wordpress.com)

A sír felnyitása

Carter és kísérői elérték a fáraó sírkamrájába vezető folyosón a Tutanhamon nevével ellátott lepecsételt ajtót. A régész reszkető kézzel nyílást vésett a fal bal felső sarkába, majd izgatottan benézett a lyukon. Először nem látott semmit a meleg légáramlat miatt, aztán a szoba részletei lassan kibontakoztak a félhomályból. Az ámulattól döbbenten állt meg. Lord Carnarvon kérdésére, hogy lát-e valamit, csak néhány szót tudott kipréselni a száján, azt mondta: “Igen, csodálatos dolgokat.” A bejárat felnyitása után beléptek a kamrába, ahol soha nem látott pompa fogadta őket, zsúfolásig tele volt kincsekkel. De valami nem volt rendjén, mert teljes összevisszaságban hevertek egymás mellett a tárgyak. Láthatólag a sírt kétszer is feltörték, de a kincsek nagy része megmaradt.

Tutanhamon sírja a felfedezésekor (forrás: commons.wikimedia.org)

A felfedezésből világraszóló szenzáció lett. Özönlöttek az újságírók, és a világ minden tájáról a látogatók. Nem kis problémát okozott az embertömegtől biztonságosan megóvni a leleteket, át kellett szervezni az ásatásokat, és megbízható őrséget kellett felállítani a kincsek védelmére. Ezen kívül még sok mindennapi teendő lassította a feltárást, amelyeket nem lehetett elhanyagolni. Az ásatás 1928-ig tartott, hat évet vett igénybe a több ezer sírlelet helyszínen való restaurálása, majd az elszállításuk. Ugyanekkor rendezték meg a kincs állandó kiállítását a Kariói Múzeumban. Egy ilyen egyedülálló gyűjteményt nem lett volna helyénvaló felosztani, ezért a Régészeti Felügyelőség igazgatója nagyon helyesen úgy döntött, hogy minden leletnek egy helyen kell maradni, Egyiptomban.

Tutanhamon sírjában talált kincsek (forrás: pixabay.com)

Sajnos a kép nem jelenik meg

A múmia formájú szarkofág, és a halotti maszk részlete (forrás: www.flickr.com)

Források:

Könyvek:
  • Christiane Desroches-Noblecourt: Tutanhamon – Egy fáraó élete és halála, Corvina Kiadó, 1963
  • Reader’s Digest válogatás: Misztikus történetek gyűjteménye, Omigráf Kft., 1995
  Filmek:  
Ha tetszik a cikk, akkor kérlek kattints a "Tetszik" gombra,
ha nagyon tetszik, akkor a "Szív" gombra.
Köszönöm!

Amennyiben tetszett a cikk, kérlek oszd meg:

Facebook
Twitter
Mésa-sztélé

A bibliai Bálák király valóban létezhetett

Az i.e. 9. századból származó kőtáblát, az úgynevezett Mésa-sztélét tanulmányozták a kutatók, amelyen feltehetőleg megtalálták Bálák nevét. A bazalttábla az évszázadok során erősen megrongálódott, megrepedt, ezért a szakértők nagy felbontású képeket készítettek a kőbe vésett szövegről, amely jobban kiemeli a betűket. Az új vizsgálatot Israel Finkelstein a Tel Aviv-i Egyetem munkatársa vezeti. A kutatók a szöveg 31. sorában Bálákra utaló, eddig azonosítatlan mássalhangzókat fedeztek fel. A bizonytalanságot a sztélé töredezettsége okozza. Az első betű bizonyosan “B”, és már biztos, hogy az előző fordítás téves volt, valójában nagy valószínűséggel Bálák király nevét is tartalmazza a felirat. A felfedezést az is alátámasztja, hogy a szöveg tartalmazza a “Dávid-háza” elnevezést.

Tovább olvasom »

Változás küszöbén állunk? – Megkezdődött a pólusváltás?

Sok minden befolyásolja a földi életet, a világegyetem mechanizmusai – amelyeket sajnos még nem teljesen értünk – hoztak létre minket, de a pusztulásunkat is okozhatják. A Földnek az egyik nagyon fontos tulajdonsága a mágneses tér létezése, az élet a bolygónkon többek között ennek köszönhető. A világűrből érkező kozmikus sugárzást a mágneses mező eltéríti, ezzel megvéd minket a káros sugaraktól. Időnként a mágneses mező átrendeződött a Földön, ennek bizonyítékait a kőzetekben találtuk meg. Mostanában sokszor hallhattunk a médiában arról, hogy a pólusváltás újra elkezdődött. Valóban így van? Ha igen, akkor milyen negatív hatása lehet a jelenleg élő emberiségre és a bolygónkra?

Tovább olvasom »

Herculaneum, város a Vezúv lávája alatt

Egy legenda szerint, miután Hercules az egyik feladatát elvégezve az Ibériai-félszigetről visszatért, megalapította Herculaneumot. A várost először i.e. 314-ben említi Theophrasztosz, a görög filozófus-természettudós Herakleion néven. A mítoszokon kívül Sztrabóntól tudjuk azt, hogy az oszkok alapították, majd az etruszkok és a szamniszok lakták. A görög leletek tanúsága szerint görög kézen is volt, de végül a település a Rómaiak fennhatósága alá került. A vulkánkitörés idejében úgy 4000 ember élt itt. Herculaneum kikötőváros volt, és a gazdag rómaiak gyönyörű villákat építették fel a területén. I.sz. 79-ben a Vezúv kitörése a várost elpusztította, és több méter magas lávával temette be.

Tovább olvasom »
Delphoi jósda

Delphoi jósda – Ismerd meg önmagad!

A Parnasszosz délnyugati lejtőjén, Apollón szent hegyén található a Delphoi jósda, amelyet egykor a világ közepének, a Föld köldökének tartottak. Kr. előtt 8. és 5. század között szinte semmiről sem döntöttek az ókori görögök Püthia, a delphoi papnő megkérdezése nélkül. Ellenség és szövetséges egymás mellett lépdelt Delphoi utcáin, mindenki a jósnő által közvetített, Isten által adott tanácsokért jött. Mivel itt semleges földön jártak, a fegyverszünetet mindannyian tiszteletben tartották ezen a szent helyen. A messziről jött zarándokoknak erkölcsi útmutatásként többek között ezeket a gondolatokat vésték a szentély homlokzatára: “Ismerd meg önmagad. Semmit sem túlságosan. Légy ura lelkednek. Kerüld az igazságtalanságot.“

Tovább olvasom »

Göbekli Tepe – A világ legrégebbiként ismert épülete

Göbekli Tepe, azaz törökül Pocakos hegy, Törökország délkeleti részén található, ez az egyik általunk ismert legrégebbi kőépítmény. A szénizotópos vizsgálatok szerint úgy 12 ezer éves, a Stonehenge-nél kb. 7 ezer évvel régebben épült. Ennél régebbi épületet eddig még nem tártak fel a régészek. A köveket főként állatfigurák domborműveivel díszítették az építők, sokkal kifinomultabb építészeti stílusban készült, mint a Stonehenge. Hogyan lehetséges az, hogy az építészet több ezer év elteltével nem előre, hanem visszafelé fejlődött? Elképzelhető, hogy Göbekli Tepét az i.e. 10 900 körül történt katasztrófa, vagyis egy üstökös becsapódásának túlélői építették?

Tovább olvasom »
Apokalipszis

Mikor jön el az apokalipszis?

A történelem során az emberiséget kezdetektől fogva foglalkoztatta a világvége gondolata. Szinte minden civilizáció mítoszaiban, feljegyzéseiben megtalálható a végitélet víziója. Az apokalipszis szó jelentése: feltárás, kinyilvánítás, a “fátyol fellebbentése”, általa a titok feltárul az emberek előtt. A keresztény próféciákban a kulcsot a Jelenések könyve adja meg, az Újtestamentum utolsó könyve, amely a Biblia összes könyve közül a legrejtélyesebb.

Tovább olvasom »